Page Loading...

Aktuality

Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat


15/08/2016

Nadační fond J&T ve spolupráci s Kruhem rodiny, o.p.s. pokračují, díky finanční podpoře z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP), v projektu Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat (reg. číslo MGS/A11/2014).


Cílem projektu je podpořit práva dětí v náhradní rodinné péči, a to především formou osvětové a vzdělávací činnosti zaměřené přímo na děti v náhradní rodinné péči, rodiče, náhradní rodiče i odborníky, kteří s těmito dětmi a rodinami pracují. 

V následujících osmi měsících budou realizovány interaktivní workshopy pro děti a pěstouny, vzniknou videospoty a didaktické pomůcky, které by měly usnadnit vzájemnou komunikaci při předávání informací o problematice práv dětí, a odborná metodika.

Výstupy budou prezentovány na závěrečné konferenci, která bude doprovázena výstavou prací účastníků workshopů. O dílčích činnostech a práci na projektu vás budeme průběžně informovat na našem webu a rovněž na stránkách projektu www.naseprava.cz a facebookovém profilu Našepráva.