Page Loading...

Aktuality

Dnes si připomínáme 31. výročí vzniku Úmluvy o právech dítěte


20/11/2020

Před 31 lety přijala OSN Úmluvu o právech dítěte. Jejím podpisem se postupně většina států světa zavázala dodržovat a dohlížet na práva dětí. Hned v úvodu úmluva říká, že v zájmu každého dítěte je vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.

Možná bychom se tedy měli zamyslet nad tím, proč v ČR žije téměř 8000 dětí v ústavech. Existuje i jiná cesta.

Nadace J&T se snaží o to, aby všechny děti mohly žít v rodině. Ideálně v původní a pokud to ze závažných důvodů není možné, v rodině náhradní.