Page Loading...

Aktuality

Díky daru ušetříte na daních


30/11/2022

 

Na co si dát pozor?

Dar musí být poskytnut a příjemcem v budoucnu využit na účely dané zákonem o daních z příjmů. Např. na vědu a vzdělávání, kulturu, sport, sociální, zdravotnické, charitativní a humanitární účely a další.

Co musíte doložit?

Potvrzení vydané příjemcem daru, které obsahuje: u fyzické osoby identifikaci dárce, zejména jeho jméno a příjmení, datum narození, datum přijetí daru obdarovaným, hodnota a účel daru, u právnické osoby identifikaci dárce, zejména název, adresu, IČ, datum přijetí daru obdarovaným, hodnotu a účel daru.

Jak můžete ušetřit?

Zaměstnanci předají mzdové účtárně potvrzení o daru, jednou ročně, v lednu. Právnické osoby odpočet darů uplatňují přímo v daňovém přiznání.

Kdy můžete ušetřit?

Zaměstnanci nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Právnické osoby při dodání daňového přiznání.

Kdo může ušetřit?

Právnické osoby, fyzické osoby, zaměstnanci.

 

Zdroj: https://www.avpo.cz/