Page Loading...

Aktuality

5,5 mil. Kč na edukaci v oblasti práv dětí v náhradní rodinné péči


19/12/2014

V rámci výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí uspěly dva zajímavé projekty o.p.s. Kruh rodiny na téma práva dětí v náhradní rodinné péči. Projekty budou financovány z EHP fondů na ohrožené děti a mládež.

Oba projekty jsou propojeny s kampaní Nadačního fondu J&T Hledáme rodiče. Realizovány budou od ledna příštího roku a poběží 15 měsíců. Nadační fond tak bude pokračovat ve svém dlouhodobém působení v oblasti náhradní rodinné péče. Cílem prvního projektu je prosazování hlasu dítěte v NRP a jeho zapojení do rozhodovacích procesů, druhý projekt realizuje informační a osvětovou kampaň zaměřenou na zvýšení povědomí a informací o právech dítěte v náhradní rodinné péči.