Nadace J&T

Žádost

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK Z NADACE J&T PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

 


Řešitel projektu
Poslání a hlavní druhy činnosti organizace
Název projektu
Popis projektu
(zdůvodnění potřebnosti projektu, základní cíle projektu)
Cílová skupina
(popis cílové skupiny, velikost cílové skupiny, analýza potřeb cílové skupiny)
Cíl projektu
(popis plánovaných aktivit, provázanost aktivit, vhodnost zvolených aktiv vzhledem ke stanoveným cílům)
Způsob ověření dosažení cílů
(nastavení vhodných kritérií pro měření úspěšnosti projektu, metody kontroly projektu)
Řízení projektu
(výhody/nevýhody projektu, rizika projektu/krizový plán projektu)
Kapacita žadatele
(organizační, odborná v souvislosti s počtem klientů)
Datum zahájení projektu
Datum ukončení projektu
Celková částka projektu
Požadovaná částka z Nadace J&T
Rozpočet
Rozpočet celé služby a rozpočet projektu. Oba rozpočty doporučujeme nahrát ve formátu Excel do přílohy.
Další získané zdroje financování a možnosti kofinancování
Které další organizace plánujete oslovit?
Jak jste se o nás dozvěděli?